Aanvraagformulier

Hierbij treft u een formulier aan voor het aanvragen van een financiële bijdrage bij de Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede.

De volgende punten wil ik graag onder uw aandacht brengen.

 • Het formulier mag niet door de belanghebbende worden ingevuld. Uitsluitend formulieren die door een erkend hulpverle(e)n(st)er zijn ingevuld en voorzien van een rapportage waarin de bijzondere noodsituatie van de cliënt(e) uitvoerig wordt omschreven kunnen in behandeling worden genomen.
 • Bewijsstukken van alle inkomsten moeten worden meegestuurd. Andere bewijsstukken worden mogelijk later nog opgevraagd. Een specificatie van de kosten moet worden meegestuurd.
 • In de rapportage dient u aan te geven of voor dit probleem ook al elders een aanvraag is ingediend, en ter hoogte van welk(e) bedrag(en).
 • Op een beslissing van het bestuur is geen bezwaar of beroep mogelijk.
 • Op het formulier dient het Burger Service Nummer te worden ingevuld.
 • Onvolledige aanvragen, b.v. bij ontbreken van offerte, aanvraagformulier of  rapportage, worden door het FBNE nog 14 dagen na ontvangst aangehouden. Zijn de gevraagde stukken dan nog niet binnen, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.
 • Toekenningen blijven maximaal 6 maanden geldig, tenzij anders aangegeven. Is er dan nog geen nota of factuur ontvangen, dan wordt de toekenning ingetrokken. Dit om te voorkomen dat wij maanden op een rekening moeten wachten.

U kunt het formulier hier downloaden en printen: download formulier

Laatste nieuws

 • [ Kantoor niet bereikbaar op 22 en 24 juli 2019 ]

  Kantoor niet bereikbaar op 22 en 24 juli 2019

  lees verder...
Alle nieuwsberichten

Copyright 2011 | Fonds Bijzondere Noden Enschede