Bestuur

Dagelijks bestuur:

  • Mevrouw B.L. Boes-Schoonderbeek, voorzitter
  • Mevrouw A. Slotboom, penningmeester                                                    
  • Mevrouw J.C.G. Gierman, bestuurslid
  • Mevrouw E.T. Stout-Speek, bestuurslid

Het bestuur ontvangt geen beloning, geen bonus o.i.d. Alleen gemaakte kosten, b.v. portokosten of reiskosten naar vergaderingen elders in het land die relevant zijn voor het FBNE, zoals de jaarlijkse bijeenkomsten van de FIN en de overkoepelende organiatie van noodfondsen Stichting Urgente Noodfondsen worden vergoed.

Het bureauhoofd is in dienst van het Werkgeversinstituut Rotterdam en wordt van daar uit gedetacheerd naar het FBNE, salariering volgens CAO Zorg en Welzijn.

Laatste nieuws

Alle nieuwsberichten

Copyright 2011 | Fonds Bijzondere Noden Enschede