Doelstelling

De Stichting wil voorzien in materiële noden van personen die in schrijnende omstandigheden verkeren, indien en voor zover er geen beroep kan worden gedaan op de Participatie Wet, Bijzondere Bijstand of enige andere wettelijke regeling, één en ander ter beoordeling van het bestuur. Naar vermogen wordt in een éénmalige bijdrage voorzien aan gezinnen of individuele personen in Enschede.

De Stichting is aangesloten bij de vereniging Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de gedragscode zoals die is opgesteld door de FIN.

De Stichting wordt door de Belastingdienst gekenmerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

RSIN (vh Fiscaal Nummer): 806033538

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41032404

Bankrekeningnummer: NL 29 RABO 0396 7636 77

Laatste nieuws

  • [ Kantoor niet bereikbaar op 22 en 24 juli 2019 ]

    Kantoor niet bereikbaar op 22 en 24 juli 2019

    lees verder...
Alle nieuwsberichten

Copyright 2011 | Fonds Bijzondere Noden Enschede