Vakantieproject FBNE 2020

Ondanks het stijgende aantal reguliere aanvragen heeft het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Enschede kans gezien om ook voor het jaar 2020 budget vrij te maken voor het Vakantieproject.

Nog voor de uitvoering van start kon gaan gooide echter het Covid-19 virus roet in het eten en moest het project worden uitgesteld. Inmiddels is het zover dat er weer mogelijkheden zijn voor een korte vakantie en daarmee willen we alsnog het project starten.

Het project biedt inwoners van Enschede de kans om eenmalig een korte vakantie te boeken voor maximaal € 500,00. Aanmelding uitsluitend door erkende hulpverlening middels aanvraagformulier FBNE.

Criteria daarbij (aan niet alle criteria hoeft te worden voldaan)

  • Persoon of gezin zit langer dan 3 jaar op bestaansminimum
  • Persoon of gezin is afgelopen jaren geconfronteerd met ziekte en/of problemen
  • Persoon of gezin heeft schulden of valt onder de WSNP
  • Persoon of gezin heeft gedurende 5 jaar geen kans gehad om op vakantie te gaan

Bij toekenning is de werkwijze als volgt:

Persoon of gezin krijgt een maximaal budget van € 500,00, te besteden naar eigen keus. Men kan dus b.v. een huisje huren op de Veluwe voor een week maar mag ook dagtripjes maken naar een pretpark o.i.d.

Voorwaarde is dat het bedrag van € 500,00 niet overschreden mag worden (gebeurt dat toch dan zijn die kosten voor eigen rekening!) en dat het geld gebruikt wordt voor ontspanning/vakantie.

Bewijs daarvan moet naderhand worden opgestuurd. Dat kan een boekingsbewijs zijn maar ook toegangskaartjes o.i.d.

Bij toekenning kan het toegekende bedrag niet worden overgemaakt op de bankrekening van de client, een ev. boeking kan rechtstreeks worden betaald aan reisbureau/verhuurder of het bedrag wordt overgemaakt naar de aanvragende instantie waarna wordt verwacht dat de aanvrager er op toeziet dat het geld ook inderdaad wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.

Aanvragen kan, door een erkende hulpverleningsorganisatie, via het aanvraagformulier op de website.