Het indienen van een aanvraag

Op deze pagina vind u meer informatie over het indienen van een aanvraag voor uw cliënt. U kunt het aanvraagformulier direct online indienen. U dient er voor te zorgen dat uw aanvragen zo compleet mogelijk wordt aangeleverd zodat wij zo spoedig mogelijk een besluit kunnen nemen.


Handmatig versturen van documenten en aanvragen.

Documenten:
Voornaam:
Achternaam:
 

 


Voorwaarden en aandachtspunten bij het indienen van een aanvraag:

 • Aanvragen worden compleet en volledig ingediend zodat wij zo spoedig mogelijk een besluit kunnen nemen. Dit betekent: inclusief rapportage, budgetplan en een offerte of begroting van de kosten.
 • U kunt uitsluitend gebruik maken van het digitale aanvraagformulier op fbne.nl. Een eventuele toelichting of aanvullende gegevens kunt u nazenden per email: info@fbne.nl
 • Het indienen van een aanvraag is voorbehouden aan erkende hulp- of zorgverleners, particulieren kunnen geen aanvraag voor zichzelf indienen.
 • In de rapportage wordt de bijzondere noodsituatie van de cliënt omschreven evenals zijn of haar financiële situatie. Ook wordt vermeld of elders al een aanvraag is ingediend (zoals bij de zorgverzekeraar, WMO, bijzondere bijstand, andere fondsen).
 • Onvolledige aanvragen worden maximaal 14 dagen na ontvangst aangehouden zodat de hulpverlener ontbrekende informatie alsnog kan inleveren. Lukt dit niet en ontvangen wij geen vertragingsbericht dan moeten wij de aanvraag buiten behandeling stellen.
 • Op een beslissing van het bestuur is geen bezwaar of beroep mogelijk.
 • Toekenningen blijven een maximale periode geldig, dit kan per situatie verschillen en wordt aangegeven in het besluit. Is er binnen de aangegeven periode geen nota of factuur ontvangen, dan wordt de toekenning ingetrokken.
 • Voor tandartskosten kan alleen noodhulp worden geboden tot een maximaal bedrag van € 750,00. Het gaat om het verhelpen van pijn- en kauwklachten. Een volledige sanering van het gebit is niet mogelijk, evenmin als het plaatsen van bruggen, kronen of de kosten voor een mondhygiënist.

 

Vragen?

 • U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 telefonisch contact opnemen via 053-4343999 voor overleg en informatie.
 • Buiten het spreekuur zijn we per email te bereiken: info@fbne.nl.
 • Wilt u liever een afspraak maken voor persoonlijk overleg op kantoor of online via Zoom of Microsoft Teams? Ook dat is mogelijk.
 • Wij komen op verzoek graag het een en ander vertellen over het FBNE tijdens een teamoverleg of bijeenkomst.

  

Contactgegevens:

Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede
Postadres: postbus 1002, 7500 BA  Enschede
Bezoekadres: Molenstraat 50, 7514 DK Enschede (alleen op afspraak)
Telefonisch spreekuur dagelijks tussen 9.00 en 11.00 uur: 053-434399
Buiten spreekuur alleen bij spoed: 06-42873102

info@fbne.nl | www.fbne.nl
www.linkedin.com/fbne