Dagelijks bestuur:

  • De heer mr. D.K. Kalma, voorzitter
  • De heer J.W. Bollen, penningmeester
  • Mevrouw E.T. Stout-Speek, bestuurslid
  • Mevrouw M. Freriksen, bestuurslid
  • De heer H.H.J. Vaneker, bestuurslid

Het bestuur ontvangt geen beloning, geen bonus o.i.d. Alleen gemaakte kosten, b.v. portokosten of reiskosten naar vergaderingen elders in het land die relevant zijn voor het FBNE, zoals de jaarlijkse bijeenkomsten van de FIN en de overkoepelende organisatie van noodfondsen Stichting Urgente Noodfondsen worden vergoed.

Het bureauhoofd is in dienst van de Stichting, welke het Fonds Bijzondere Noden Enschede beheert.