Verhoging maximale bijdrage per 1 januari 2021

Het bestuur van Stichting FBNE heeft besloten om per 1 januari 2021 de maximale bijdrage per gezin te verhogen! Vanaf deze datum kan maximaal € 2000,00 worden verstrekt in plaats van € 1750,00. Dit geldt met terugwerkende kracht voor aanvragen die vanaf 1 januari 2021 zijn ingediend.

‘Het Fonds Bijzondere Noden is vanaf 17 augustus nog beter bereikbaar!

Bureauhoofden Ellen Blok en Chantal Toren zijn vanaf deze datum elke werkdag tussen 09.00 en 11.00 telefonisch bereikbaar voor informatie en overleg. Hulpverleners en andere professionals kunnen tijdens dit spreekuur contact opnemen om casussen te bespreken, aanvragen toe te lichten en/of sparren over mogelijke oplossingen. Wil je ons buiten deze...

Vakantieproject FBNE 2020

Ondanks het stijgende aantal reguliere aanvragen heeft het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Enschede kans gezien om ook voor het jaar 2020 budget vrij te maken voor het Vakantieproject. Nog voor de uitvoering van start kon gaan gooide echter het Covid-19 virus roet in het eten en moest het...