De Stichting wil voorzien in materiële noden van personen die in schrijnende omstandigheden verkeren, indien en voor zover er geen beroep kan worden gedaan op de Participatie Wet, Bijzondere Bijstand of enige andere wettelijke regeling, één en ander ter beoordeling van het bestuur.

Naar vermogen wordt in een éénmalige bijdrage (dus geen periodieke of terugkerende kosten) voorzien aan gezinnen of individuele personen in Enschede, waarbij een maximum van € 2000,00 per 3 jaar wordt gehanteerd.

De Stichting is aangesloten bij de vereniging Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de gedragscode zoals die is opgesteld door de FIN.

De Stichting wordt door de Belastingdienst gekenmerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zie ook het standaardformulier.

RSIN (vh Fiscaal Nummer): 806033538

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41032404

Bankrekeningnummer: NL 29 RABO 0396 7636 77