Nederland is nog altijd een welvarend en rijk land. Allerlei voorzieningen zijn geregeld. Toch is het helaas zo dat er ook in ons land mensen zijn die tussen wal en schip vallen. Mensen die – om wat voor oorzaak dan ook – de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Die geen beroep (meer) kunnen doen op bijvoorbeeld de Participatie Wet, Bijzondere Bijstand of enige andere wettelijke regeling.

De Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor deze mensen. Want ondanks het feit dat armoede in een land als Nederland niet voor zou mogen komen, is de praktijk helaas vaak anders. Deze mensen mogen wij dan niet in de kou laten staan.

Oorzaken van armoede zijn heel divers en het kan iedereen overkomen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld door langdurige werkloosheid of ziekte vrij onverwacht vanuit welstand tot armoede vervallen. Hierdoor komen ze al vaak terecht in een vicieuze cirkel. Maatschappelijk isolement ligt voor de hand, deelname aan allerlei activiteiten zijn simpelweg niet meer betaalbaar. Soms versterken mensen daardoor zelf hun sociale isolement.

Gezien de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren kunnen de vele bezuinigingen die uitgevoerd worden leiden tot armoede. Hoe dan ook, wat de oorzaak ook is, het Fonds Bijzondere Noden Enschede probeert een vangnet voor die mensen te zijn, die nergens meer terecht kunnen. Het is een fonds met oog voor details.

Aanvragen voor het fonds worden alleen in behandeling genomen die ten behoeve van de doelgroep worden ingediend door professionele hulpverleners. Bestuursleden van het Fonds Bijzondere Noden werken overigens volledig belangeloos en krijgen enkel een onkostenvergoeding.