Vacature

Coördinator Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE)

Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede ( het Fonds)
Het Fonds voorziet in materiële noden van personen, voor zover daarin niet wordt voorzien op grond
van de Participatiewet of enige andere wettelijke regeling.
Het werkgebied van het Fonds is de gemeente Enschede.
Meer informatie over het Fonds vindt u op de website www.fbne.nl.

Vacature
Met ingang van 1 mei aanstaande is er een vacature voor de functie van Coördinator /
Trajectbegeleider ten behoeve van het Fonds.
De medewerker ondersteunt het bestuur: door het voorbereiden van door het Fonds ontvangen hulp
aanvragen; voorbereiden van bestuursvergaderingen; het verzorgen van de administratie en het
onderhouden van externe contacten.

Profielschets
De kandidaat beschikt ondermeer over de volgende kwaliteiten:
1. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
2. Analytisch denkvermogen, dit met het oog op de beoordeling van de hulpvragen;
3. Kennis van de sociale kaart van Enschede;
4. Gemotiveerd om voor de specifieke doelgroep van het Fonds werkzaam te zijn;
5. Toont initiatief en is vindingrijk in het vinden van oplossingen;
6. Aantoonbaar HBO denkniveau;

Functie
Part-time dienstverband van 18 uren per week;
CAO sociaal werk van toepassing, met bijbehorende beloning;
In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
Werkplek in de Noordmolen aan de Molenstraat in Enschede;

Belangstelling voor deze interessante functie kunt u kenbaar maken door binnen 14 dagen uw
sollicitatiebrief met CV te sturen/mailen naar de heer H.H.J. Vaneker,
mail adres: hhjvaneker@hotmail.com