slide_fbne2
FONDS
Fonds Bijzondere Noden Enschede
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur

Over ons fonds

 

Het Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede met materiële noden. Want ondanks dat armoede in een land als Nederland niet zou moeten voorkomen is de praktijk vaak anders.

Nieuws

Vakantieproject: bekijk hier alle info over ons vakantieproject …

Doelstelling

De Stichting wil voorzien in materiële noden van …

Werkwijze

Professionele hulpverleners kunnen aanvragen…

Aanvraagformulier

Digitaal aanvraagformulier voor een financiële bijdrage…

Nieuws en informatie

Gesloten

Het FBNE is op donderdag 9 juni gesloten. 

Vakantieproject 2022

Het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Enschede heeft voor het jaar 2022 opnieuw een budget vrij gemaakt voor het Vakantieproject!
Dit project biedt inwoners van de gemeente Enschede de kans om eenmalig een korte vakantie, uitstapje of ander uitje te boeken voor maximaal € 600,00 per huishouden.

Criteria daarbij zijn:
Er is sprake van een schrijnende situatie. Meer concreet verstaan we hieronder:

 • Persoon/gezin zit langer dan 3 jaar op het bestaansminimum 
 • Zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met ziekte en/of problemen 
 • Er is sprake van schulden of  WSNP
 • Persoon/gezin heeft langer dan 5 jaar geen kans gehad om op vakantie te gaan
 • FBNE heeft niet eerder een bijdrage verstrekt voor deze kosten

Aanvragen voor het vakantieproject kunnen tot 1 juli 2022 worden ingediend (*uitsluitend door erkende, professionele hulpverleners) door middel van het digitale aanvraagformulier, met een duidelijke motivatie waarom juist dit gezin/deze persoon in aanmerking zou moeten komen voor het vakantieproject.

Bereikbaarheid FBNE

 • Informatie vragen & casussen voorleggen kan per email: info@fbne.nl
 • Een aanvraag indienen kan via aanvragen@fbne.nl
 • Telefonisch spreekuur: elke werkdag  van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 053-4343993
 • Bij spoedgevallen zijn we ook buiten het spreekuur bereikbaar: 06-42873102 (Chantal Toren, ma/wo/vr) en 06-18147842 (Nicolle Clemens, ma/di ochtend/do). 

Kindpakket gemeente Enschede
Over het kindpakket: één op de acht kinderen groeit op in armoede. Voor deze kinderen is meedoen aan leuke en belangrijke activiteiten niet vanzelfsprekend. Met het Kindpakket ondersteunen we kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Zo kunnen ook zij meedoen en vallen ze niet buiten de boot. Meer weten? www.enschede.nl/kindpakket 

Foto’s gemaakt door: “Adviesbureau Albers de Vries”

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u onze veelgestelde vragen:

De Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE)  is een noodhulpbureau en functioneert op basis van publiek- private samenwerking.

De partners zijn:

 • professionele dienst-/ hulpverlenende organisaties
 • fondsen en donateurs
 • lokale overheid
 • maatschappelijke organisaties

De FBNE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 41032404.

Het FBNE verleent financiële hulp aan inwoners van Enschede, die:

 • in een acute financiële  noodsituatie verkeren
 • en niet, niet tijdig of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals b.v. de Participatiewet (PW), ziektekostenverzekeraar of de Stadsbank Oost Nederland.

Uitsluitend erkende hulpverleningsorganisaties.

​​

Het FBNE doet een beroep op landelijke en stedelijke fondsen. In het kader van het gemeentelijke armoedebeleid ontvangt het FBNE ook een jaarlijkse bijdrage.

Het FBNE wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Nee. De huisvestings-, salaris- en bureaukosten komen voor rekening van de gemeente Enschede. Hierdoor komt het gehele giftenbudget ten goede aan de cliënten. De bestuursleden ontvangen voor hun inzet geen geldelijke beloning, enkel een vergoeding voor gemaakte kosten.

Aanvragen kunnen onder meer worden ingediend voor:

 • de kosten van woninginrichting  (aankoop/vervanging van duurzame huishoudelijke goederen zoals een koelkast, wasmachine en vloerbedekking)
 • levensonderhoud (alleen een korte en afgebakende  periode)
 • opknappen woning
 • reparatiekosten
 • kleding
 • zorgkosten

Alles volgens de criteria van het FBNE.

Dit hangt af van de urgentie, juiste en volledige informatie van de hulpverlening. Indien echt noodzakelijk is in principe binnen 24 uur hulp beschikbaar.

Dit hangt af van de hulpvraag. De bijdragen liggen in de regel tussen de € 15,- en € 1.750,- (cijfers 2018).

Alle informatie valt onder Algemene Verordening Gevensbescherming.

Uiteraard, heel graag zelfs. U kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL 29 RABO 039.67.63.677 van de Rabobank op naam van St. Fonds Bijzondere Noden Enschede o.v.v. gift.

U kunt, als u er prijs op stelt, aangeven dat u graag wilt weten hoe uw gift is besteed. Met inachtneming van de privacywetgeving (AVG) krijgt u te horen hoe uw gift is terechtgekomen.

U kunt ook het fonds gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van (hoge) successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.

Nieuws

Bereikbaarheid
Op werkdagen zijn we buiten het spreekuur het best te bereiken per email: info@fbne.nl. Alleen voor spoedgevallen kunt u ons bereiken op...
Verhoging maximale bijdrage per 1 januari 2021
Het bestuur van Stichting FBNE heeft besloten om per 1 januari 2021 de maximale bijdrage per gezin te verhogen! Vanaf deze datum...
Vakantieproject FBNE 2022
Vakantieproject 2022 Het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Enschede heeft voor het jaar 2022 opnieuw een budget vrij gemaakt voor het...