slide_fbne2
FONDS
Fonds Bijzondere Noden Enschede
Postbus 1002, 7500 BA Enschede
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur

Over ons fonds

 

Het Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede met materiële noden. Want ondanks dat armoede in een land als Nederland niet zou moeten voorkomen is de praktijk vaak anders.

Nieuws

Vakantieproject: bekijk hier alle info over ons vakantieproject …

Doelstelling

De Stichting wil voorzien in materiële noden van …

Werkwijze

Professionele hulpverleners kunnen aanvragen…

Aanvraagformulier

Digitaal aanvraagformulier voor een financiële bijdrage…

Nieuws en informatie

FBNE gaat verhuizen! Per 1 oktober 2021 vestigen wij ons aan de Hengelosestraat 100 (Kantorencentrum Schuttersveld).  In verband hiermee is ons bureau van 27 september tot en met 6 oktober 2021 gesloten. De behandeling van uw aanvraag kan daarom enige vertraging oplopen; wij vragen uw begrip hiervoor. Vanaf 7 oktober zijn wij weer bereikbaar. 
 • Vakantieproject 2021: ook in 2021 hebben wij weer een Vakantieproject. Vanaf 1 april 2021 tot het moment dat het budget op is kunnen professionele hulpverleners aanvragen indienen via het digitale formulier op de website. De vakantiebijdrage is max. € 600,00 per huishouden en is éénmalig. 
 • Openingstijden vanaf 1 oktober 2021: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag 
 • Telefonische bereikbaarheid: dagelijks telefonisch spreekuur tussen 9.00 en 11.00 uur, tel. 053-4343993. Bij spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-42873102 (Chantal Toren) en 06-18147842 (Nicolle Clemens).

Doelstelling & werkwijze Stichting FBNE

De Stichting wil voorzien in materiële noden van personen die in schrijnende omstandigheden verkeren en niet in aanmerking komen voor voorliggende voorzieningen zoals Participatiewet, Bijzondere Bijstand, WMO of enige andere wettelijke regeling, één en ander ter beoordeling van het bestuur. Naar vermogen wordt in een éénmalige bijdrage (dus geen periodieke of terugkerende kosten) voorzien aan gezinnen of individuele personen in Enschede, waarbij een maximum van € 2000,00 per 3 jaar wordt gehanteerd. Voor tandartskosten geldt een maximale bijdrage van € 750,00 (bij acute pijn- en kauwklachten).

Aanvragen voor noodhulp kunnen alleen door erkende, professionele hulpverleners worden ingediend via het digitale aanvraagformulier op de website. Aanvragen die compleet zijn (voorzien van duidelijke rapportage/motivatie, begroting van de kosten en een budgetplan) worden op korte termijn afgehandeld. 

Foto’s gemaakt door: “Adviesbureau Albers de Vries”

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u onze veelgestelde vragen:

De Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE)  is een noodhulpbureau en functioneert op basis van publiek- private samenwerking.

De partners zijn:

 • professionele dienst-/ hulpverlenende organisaties
 • fondsen en donateurs
 • lokale overheid
 • maatschappelijke organisaties

De FBNE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 41032404.

Het FBNE verleent financiële hulp aan inwoners van Enschede, die:

 • in een acute financiële  noodsituatie verkeren
 • en niet, niet tijdig of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals b.v. de Participatiewet (PW), ziektekostenverzekeraar of de Stadsbank Oost Nederland.

Uitsluitend erkende hulpverleningsorganisaties.

​​

Het FBNE doet een beroep op landelijke en stedelijke fondsen. In het kader van het gemeentelijke armoedebeleid ontvangt het FBNE ook een jaarlijkse bijdrage.

Het FBNE wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Nee. De huisvestings-, salaris- en bureaukosten komen voor rekening van de gemeente Enschede. Hierdoor komt het gehele giftenbudget ten goede aan de cliënten. De bestuursleden ontvangen voor hun inzet geen geldelijke beloning, enkel een vergoeding voor gemaakte kosten.

Aanvragen kunnen onder meer worden ingediend voor:

 • de kosten van woninginrichting  (aankoop/vervanging van duurzame huishoudelijke goederen zoals een koelkast, wasmachine en vloerbedekking)
 • levensonderhoud (alleen een korte en afgebakende  periode)
 • opknappen woning
 • reparatiekosten
 • kleding
 • zorgkosten

Alles volgens de criteria van het FBNE.

Dit hangt af van de urgentie, juiste en volledige informatie van de hulpverlening. Indien echt noodzakelijk is in principe binnen 24 uur hulp beschikbaar.

Dit hangt af van de hulpvraag. De bijdragen liggen in de regel tussen de € 15,- en € 1.750,- (cijfers 2018).

Alle informatie valt onder Algemene Verordening Gevensbescherming.

Uiteraard, heel graag zelfs. U kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL 29 RABO 039.67.63.677 van de Rabobank op naam van St. Fonds Bijzondere Noden Enschede o.v.v. gift.

U kunt, als u er prijs op stelt, aangeven dat u graag wilt weten hoe uw gift is besteed. Met inachtneming van de privacywetgeving (AVG) krijgt u te horen hoe uw gift is terechtgekomen.

U kunt ook het fonds gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van (hoge) successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.

Nieuws

Bereikbaarheid
Op werkdagen zijn we buiten het spreekuur het best te bereiken per email: info@fbne.nl. Alleen voor spoedgevallen kunt u ons bereiken op...
Verhoging maximale bijdrage per 1 januari 2021
Het bestuur van Stichting FBNE heeft besloten om per 1 januari 2021 de maximale bijdrage per gezin te verhogen! Vanaf deze datum...
Vakantieproject FBNE 2021
Vakantieproject 2021 Het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Enschede heeft, ondanks het stijgende aantal aanvragen voor financiële ondersteuning, kans gezien om...