slide_fbne2
FONDS
Fonds Bijzondere Noden Enschede
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur

Over ons fonds

 

Het Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede met materiële noden. Want ondanks dat armoede in een land als Nederland niet zou moeten voorkomen is de praktijk vaak anders.

Nieuws

Vakantieproject: bekijk hier alle info over ons vakantieproject …

Doelstelling

De Stichting wil voorzien in materiële noden van …

Werkwijze

Professionele hulpverleners kunnen aanvragen…

Aanvraagformulier

Digitaal aanvraagformulier voor een financiële bijdrage…

Nieuws en informatie

Inleveren nota’s

Nota’s over 2022 kunnen tot 15 december 2022 worden ingeleverd en worden dan nog tijdig verwerkt voor het einde van het boekjaar. Denkt u ook aan het inleveren van betaalbewijzen/boekingsbewijzen voor het vakantieproject? 

Jubileum Stichting FBNE

Op 24 november 2022 viert Stichting FBNE haar 25-jarig bestaan met (keten)partners, donateurs en de vele professionals binnen ons netwerk. Die dag zijn we gesloten en is er geen telefonisch spreekuur. 

Sluitingsdata FBNE 2022

24 en 25 november: jubileum 

28 november: bestuursvergadering + aanwezig bij informatiebijeenkomst DCW. 

Kerstvakantie: vrijdag 23 december tot en met maandag 2 januari 

Bereikbaarheid FBNE

 • Algemene informatie/casus voorleggen: per email via info@fbne.nl of telefonisch via 053-4343993 tijdens het spreekuur (op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur).  
 • Informatie/aanvullende gegevens over reeds ingediende aanvragen via aanvragen@fbne.nl
 • Alleen voor spoedgevallen zijn we buiten het spreekuur bereikbaar via 06-42873102 (Chantal Toren, ma/wo/vr) of 06-18147842 (Nicolle Clemens, ma/di ochtend/do). 

Kindpakket gemeente Enschede
Over het kindpakket: één op de acht kinderen groeit op in armoede. Voor deze kinderen is meedoen aan leuke en belangrijke activiteiten niet vanzelfsprekend. Met het Kindpakket ondersteunen we kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Zo kunnen ook zij meedoen en vallen ze niet buiten de boot. Meer weten? www.enschede.nl/kindpakket 

Foto’s gemaakt door: “Adviesbureau Albers de Vries”

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u onze veelgestelde vragen:

De Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE)  is een noodhulpbureau en functioneert op basis van publiek- private samenwerking.

De partners zijn:

 • professionele dienst-/ hulpverlenende organisaties
 • fondsen en donateurs
 • lokale overheid
 • maatschappelijke organisaties

De FBNE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 41032404.

Het FBNE verleent financiële hulp aan inwoners van Enschede, die:

 • in een acute financiële  noodsituatie verkeren
 • en niet, niet tijdig of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals b.v. de Participatiewet (PW), ziektekostenverzekeraar of de Stadsbank Oost Nederland.

Uitsluitend erkende hulpverleningsorganisaties.

​​

Het FBNE doet een beroep op landelijke en stedelijke fondsen. In het kader van het gemeentelijke armoedebeleid ontvangt het FBNE ook een jaarlijkse bijdrage.

Het FBNE wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Nee. De huisvestings-, salaris- en bureaukosten komen voor rekening van de gemeente Enschede. Hierdoor komt het gehele giftenbudget ten goede aan de cliënten. De bestuursleden ontvangen voor hun inzet geen geldelijke beloning, enkel een vergoeding voor gemaakte kosten.

Aanvragen kunnen onder meer worden ingediend voor:

 • de kosten van woninginrichting  (aankoop/vervanging van duurzame huishoudelijke goederen zoals een koelkast, wasmachine en vloerbedekking)
 • levensonderhoud (alleen een korte en afgebakende  periode)
 • opknappen woning
 • reparatiekosten
 • kleding
 • zorgkosten

Alles volgens de criteria van het FBNE.

Dit hangt af van de urgentie, juiste en volledige informatie van de hulpverlening. Indien echt noodzakelijk is in principe binnen 24 uur hulp beschikbaar.

Dit hangt af van de hulpvraag. De bijdragen liggen in de regel tussen de € 15,- en € 1.750,- (cijfers 2018).

Alle informatie valt onder Algemene Verordening Gevensbescherming.

Uiteraard, heel graag zelfs. U kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL 29 RABO 039.67.63.677 van de Rabobank op naam van St. Fonds Bijzondere Noden Enschede o.v.v. gift.

U kunt, als u er prijs op stelt, aangeven dat u graag wilt weten hoe uw gift is besteed. Met inachtneming van de privacywetgeving (AVG) krijgt u te horen hoe uw gift is terechtgekomen.

U kunt ook het fonds gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van (hoge) successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.

Nieuws

Bereikbaarheid
Op werkdagen zijn we buiten het spreekuur het best te bereiken per email: info@fbne.nl. Alleen voor spoedgevallen kunt u ons bereiken op...
Verhoging maximale bijdrage per 1 januari 2021
Het bestuur van Stichting FBNE heeft besloten om per 1 januari 2021 de maximale bijdrage per gezin te verhogen! Vanaf deze datum...
Vakantieproject FBNE 2022
Vakantieproject 2022 Het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Enschede heeft voor het jaar 2022 opnieuw een budget vrij gemaakt voor het...