slide_fbne2
FONDS
Fonds Bijzondere Noden Enschede
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur

Over ons fonds

 

Het Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede met materiële noden. Want ondanks dat armoede in een land als Nederland niet zou moeten voorkomen is de praktijk vaak anders.

Nieuws

Vakantieproject: bekijk hier alle info over ons vakantieproject …

Doelstelling

De Stichting wil voorzien in materiële noden van …

Werkwijze

Professionele hulpverleners kunnen aanvragen…

Aanvraagformulier

Digitaal aanvraagformulier voor een financiële bijdrage…

Nieuws en informatie

FBNE is gesloten op 17, 18 (Hemelvaart), 19 en 29 mei (2e Pinksterdag)

Vakantieproject 2023

Het bestuur van Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede heeft voor 2023 opnieuw een budget vrijgemaakt voor het Vakantieproject! Dankzij onze donateurs is de maximale bijdrage verhoogd van € 600,00 naar € 750,00 per huishouden.
Wat is het?
Het vakantieproject biedt inwoners van de gemeente Enschede in schrijnende omstandigheden de kans om eenmalig te genieten van een vakantie, uitstapje of ander uitje voor maximaal € 750,00 per huishouden. 
Wanneer en hoe?
Aanvragen voor het vakantieproject kunnen van 1 januari tot 1 juli 2023 worden ingediend. Alleen erkende, professionele hulpverleners kunnen een aanvraag indienen; het digitale aanvraagformulier is te vinden op www.fbne.nl/aanvraagformulier

Belangrijk

Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede verstrekt noodhulp bij bijzondere omstandigheden. Aanvragen worden zo spoedig mogelijk afgehandeld maar dat kan alleen wanneer deze compleet zijn (*voorzien van een rapportage waaruit de bijzondere omstandigheden blijken, een budgetplan en een begroting/pro-forma nota). Onvolledige aanvragen worden na 14 dagen vernietigd in het kader van de AVG. 

Bereikbaarheid FBNE

 • Dagelijks telefonisch bereikbaar voor overleg tussen 9.00 – 11.00 uur via 053-4343993
 • Email: info@fbne.nl voor algemene vragen of informatie. 
 • Heeft u al een aanvraag ingediend? Dan graag gebruik maken van aanvragen@fbne.nl en uw aanvraagnummer vermelden
 • Voor spoedgevallen zijn we ook buiten het spreekuur telefonisch bereikbaar: 06-42873102 (Chantal Toren, ma/di/wo/vr) en 06-18147842 (Nicolle Clemens, ma/di/do)
 • Tijdens bestuursvergaderingen (elke 4e maandag van de maand) is er geen telefonisch spreekuur.  

Foto’s gemaakt door: “Adviesbureau Albers de Vries”

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u onze veelgestelde vragen:

De Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE)  is een noodhulpbureau en functioneert op basis van publiek- private samenwerking.

De partners zijn:

 • professionele dienst-/ hulpverlenende organisaties
 • fondsen en donateurs
 • lokale overheid
 • maatschappelijke organisaties

De FBNE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 41032404.

Het FBNE verleent financiële hulp aan inwoners van Enschede, die:

 • in een acute financiële  noodsituatie verkeren
 • en niet, niet tijdig of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals b.v. de Participatiewet (PW), ziektekostenverzekeraar of de Stadsbank Oost Nederland.

Uitsluitend erkende hulpverleningsorganisaties.

​​

Het FBNE doet een beroep op landelijke en stedelijke fondsen. In het kader van het gemeentelijke armoedebeleid ontvangt het FBNE ook een jaarlijkse bijdrage.

Het FBNE wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Nee. De huisvestings-, salaris- en bureaukosten komen voor rekening van de gemeente Enschede. Hierdoor komt het gehele giftenbudget ten goede aan de cliënten. De bestuursleden ontvangen voor hun inzet geen geldelijke beloning, enkel een vergoeding voor gemaakte kosten.

Aanvragen kunnen onder meer worden ingediend voor:

 • de kosten van woninginrichting  (aankoop/vervanging van duurzame huishoudelijke goederen zoals een koelkast, wasmachine en vloerbedekking)
 • levensonderhoud (alleen een korte en afgebakende  periode)
 • opknappen woning
 • reparatiekosten
 • kleding
 • zorgkosten

Alles volgens de criteria van het FBNE.

Dit hangt af van de urgentie, juiste en volledige informatie van de hulpverlening. Indien echt noodzakelijk is in principe binnen 24 uur hulp beschikbaar.

Dit hangt af van de hulpvraag. De bijdragen liggen in de regel tussen de € 15,- en € 1.750,- (cijfers 2018).

Alle informatie valt onder Algemene Verordening Gevensbescherming.

Uiteraard, heel graag zelfs. U kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL 29 RABO 039.67.63.677 van de Rabobank op naam van St. Fonds Bijzondere Noden Enschede o.v.v. gift.

U kunt, als u er prijs op stelt, aangeven dat u graag wilt weten hoe uw gift is besteed. Met inachtneming van de privacywetgeving (AVG) krijgt u te horen hoe uw gift is terechtgekomen.

U kunt ook het fonds gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van (hoge) successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.

Nieuws

Bereikbaarheid
Op werkdagen zijn we buiten het spreekuur het best te bereiken per email: info@fbne.nl. Alleen voor spoedgevallen kunt u ons bereiken op...
Verhoging maximale bijdrage per 1 januari 2021
Het bestuur van Stichting FBNE heeft besloten om per 1 januari 2021 de maximale bijdrage per gezin te verhogen! Vanaf deze datum...
Vakantieproject FBNE 2022
Vakantieproject 2022 Het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Enschede heeft voor het jaar 2022 opnieuw een budget vrij gemaakt voor het...